تبلیغات
✿♥✿ سرگــــذشت پنهان ✿♥✿ - تنها که شدم از شعر یاری ساختم...

✿♥✿ سرگــــذشت پنهان ✿♥✿

✿♥✿ سرگــــذشت پنهان ✿♥✿ دشنه ای نامرد بر پشتم نشست

 

از غم نامردمی پشتم شکست

 


بس کن ای دل نابسامانی بس است

 

 کافرم! دیگر مسلمانی بس استبت پرستم،بت پرستی کار ماست،

 

 چشم مستی تحفه ی بازار ماستآسمان خالی شد از فریادتان

 

بیستون در حسرت فرهادتانکوه کندن گر نباشد پیشه ام

 

بویی از فرهاد دارد تیشه امعشق از من دور و پایم لنگ بود

 

قیمتش بسیار و دستم تنگ بود

 

گر نرفتم هر دو پایم خسته بود

 

 تیشه گر افتاد دستم بسته بودهیچ کس دست مرا وا کرد؟ نه!

 

 فکر دست تنگ مارا کرد؟ نه!هیچ کس از حال ما پرسید؟ نه!

 

هیچ کس اندوه مارا دید؟ نه!هیچ کس اشکی برای ما نریخت

 

هر که با ما بود از ما می گریختچند روزی هست حالم دیدنیست

 

 حال من از این و آن پرسیدنیستگاه بر روی زمین زل می زنم

 

 گاه بر حافظ تفأل می زنمحافظ دیوانه فالم را گرفت

 

یک غزل آمد که حالم را گرفت:"ما زیاران چشم یاری داشتیم

 
 خود غلط بود آنچه می پنداشتیم"

نوشته شده در شنبه 5 شهریور 1390 ساعت 10:53 بعد از ظهر توسط .. نظرات |


Design By : Pichak