تبلیغات
✿♥✿ سرگــــذشت پنهان ✿♥✿ - دلم برات تنگ شده

✿♥✿ سرگــــذشت پنهان ✿♥✿

✿♥✿ سرگــــذشت پنهان ✿♥✿

مــــــن اینجــــــــا

                     دلتنگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــی هـایـم را

روی کفـــــــــــ دستــــم

          ماننــد یکـــــــــــ قلــب تنهــــا

                                            نقـاشـــــی مـی کنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

دستــــی کـه

روزی دسـت هـای تــــــــــــــــو

                                    گـرمــــــا بخـش آن بـــــــود

و امــــــــروز

از ســـردی ایـن همــه فـاصلـــ ـــــــ ــ ـه و دلتنگـــــــــی

                   یـــــــــــخ زد

امشبـــــــــــ چقــــدر نبــــــــــــودنت را

                                                  حــس مـی کنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

دلــم بهـانــــــــه ات را مـی گیــــرد

                      صـــــدایت در گــــــوشـم مـی پیچـــــــــــــــــد

و مــــــن مـی گـــــویـم

                         هـان! مـــرا صـــــــــــدا کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردی ؟!

بــر مـی گــــــــــــــردم

             تـــــــــــــــــــــــــو نیستـــی

                      و ایـن یکــــــــ خیـــال عـاشقانــــــــــــه است

بـه دستانم خیــــــــــره مـی شــوم

حلقــــــه ی دوستــــــــــــــــی ات

                                      هنـــــوز در کفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دستــــم

کنـــار همـان قلــــب تنهـــــــــــا

                                     جـــــــــــــــــــای دارد

و مــــــــن همچنــــان

                                دلــم تنگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ است
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

نوشته شده در سه شنبه 22 آذر 1390 ساعت 06:21 بعد از ظهر توسط .. نظرات |


Design By : Pichak